niedziela


  
Ale na uczucia nie ma rady, one są i wymykają się wszelkiej cenzurze. 
Można sobie wyrzucać jakiś postępek, powiedziane słowo, 
lecz nie można sobie wyrzucać uczucia 
po prostu dlatego, że nie mamy nad nim żadnej władzy.
Tożsamość - M.Kundera